Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

 Xét ở một NST thường có 14 alen. Biết rằng tỷ số giữa tần s

 Xét ở một NST thường có 14 alen. Biết rằng tỷ số giữa tần s

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

 Xét ở một NST thường có 14 alen. Biết rằng tỷ số giữa tần số của một alen trên tổng tần số của các alen còn lại bằng 2, tần số cuả các alen còn lại bằng nhau. Giả sử quần thể này cân bằng Hacdi – vanbec. Tỷ lệ của kiểu gen dị hợp bằng bao nhiêu ? 


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ta có tỷ số của tần số một alen trên tổng tần số của các alen còn lại bằng 2 => 1 alen có tần số 2/3

Các alen còn lại có tần số bằng nhau nên bằng 1/3*1/13 =1/39

Trong quần thể có 14 kiểu gen đồng hợpVậy kiểu gen di hợp chiếm tỷ lệ: 

Đáp án D

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn