Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Xét phản ứng kết hợp D + D

Xét phản ứng kết hợp D + D

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Xét phản ứng kết hợp D + D rightarrow T + P. Biết các khối lượng hạt nhân đơtêri mD = 2,0136u, triti mT = 3,016u và proton mP = 1,0073u. Năng lượng mà một phản ứng tỏa ra là


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

E = m.= (2mD - mT  - mP).c2

= (2.2,0163 - 3,016 - 1,0073).931 = 3,6 MeV

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn lý cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn