Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Xóa bỏ sự kì thị tôn giáo thủ tiêu đặc quyền Hồi giáo ở

Xóa bỏ sự kì thị tôn giáo thủ tiêu đặc quyền Hồi giáo ở

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Xóa bỏ sự kì thị tôn giáo, thủ tiêu đặc quyền Hồi giáo ở Ấn Độ là chính sách tiến bộ của triều đại


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

SGK Lịch sử 10, trang 43.

Giải chi tiết:

Xóa bỏ sự kì thị tôn giáo, thủ tiêu đặc quyền Hồi giáo ở Ấn Độ là chính sách tiến bộ của triều đại A-cơ ba.

Chọn: A

Ý kiến của bạn