Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Xu hướng biến đổi nào dưới đây trong quá trình diến thế sinh

Xu hướng biến đổi nào dưới đây trong quá trình diến thế sinh

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Xu hướng biến đổi nào dưới đây trong quá trình diến thế sinh thái của một quần xã dẫn đến thiết lập trạng thái cân bằng?


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Một quần xã dần thiết lập trạng thái cân  bằng => Số lượng sinh vật và cá thể trong quần xã tăng lên =>

Đáp án A

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn