Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Xu thế hòa hoãn Đông - Tây xuất hiện vào thời gian nào?

Xu thế hòa hoãn Đông - Tây xuất hiện vào thời gian nào?

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Xu thế hòa hoãn Đông - Tây xuất hiện vào thời gian nào?


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

(Sgk trang 62)

Từ đầu những năm 70 của thế kỉ XX, xu hướng hòa hoãn Đông – Tây đã xuấ hiện với những cuộc gặp gỡ, thương lượng Xô – Mĩ, mặc dù còn những diễn biến phức tạp.

Chọn đáp án: C

Ý kiến của bạn