Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Xương có tính đàn hồi và rắn chắc vì Cấu trúc có sự kết

Xương có tính đàn hồi và rắn chắc vì Cấu trúc có sự kết

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Xương có tính đàn hồi và rắn chắc vì:


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Xương có tính đàn hồi và rắn chắc vì cấu trúc có sự kết hợp giữa chất hữu cơ (tạo sự mềm dẻo) và muối khoáng (tạo sự rắn chắc).

Chọn A

Ý kiến của bạn