Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

X,Y,Z là 3 este đều no mạch hở (không chứa nhóm chức khác và

X,Y,Z là 3 este đều no mạch hở (không chứa nhóm chức khác và

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

X,Y,Z là 3 este đều no mạch hở (không chứa nhóm chức khác và MX < MY < MZ). Đun nóng hỗn hợp E chứa X,Y,Z với dung dịch NaOH vừa đủ thu được 1 ancol T và hỗn hợp F chứa 2 muối A, B có tỉ lệ mol tương ứng là 5 : 3 (MA< MB). Dẫn toàn bộ T qua bình đựng Na dư thấy khối lượng bình tăng 12 gam và đồng thời thu được 4,48 lit H2(dktc). Đốt cháy toàn bộ F thu được Na2CO3, CO2 và 6,3g H2O. Số nguyên tử hidro có trong Y là :


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

B1 : Tìm CTCT của ancol T :

Gọi công thức ancol T là R(OH)n hoặc CxH2x+2On : R(OH)n + nNa -> R(ONa)n + ½.n H2

=> nR(OH)n = 2/n.nH2 = 0,4/n mol

,mbình tăng = mancol – mH2 => mancol = 12,4g

=> MR(OH)n = 31n = 14x + 2 + 16n

=> 15n = 14x + 2 ( n ≤ x và (2x + 2 chẵn))

Ta thấy chỉ với  n = 2 ; x = 2 thì R = 28 (C2H4) thỏa mãn

Vậy T là C2H4(OH)2 với số mol là 0,2 mol

B2 : Xác định 2 muối A và B

Có 2nancol = ngốc axit

Vì ancol 2 chức nên các este mạch hở phải có các gốc axit đơn chức

=> nmuối = 2.0,2 = 0,4 mol

Đặt công thức 2 muối là CaH2a+1O2Na và CbH2b+1O2Na với số mol lần lượt là 5t và 3t

=> t = 0,05 mol

Khi đốt cháy :

CaH2a-1O2Na + (1,5a – 1)O2 -> 0,5Na2CO3 + (a – 0,5)CO2 + (a - 0,5)H2O

CbH2b-1O2Na + (1,5b – 1)O2 -> 0,5Na2CO3 + (b – 0,5)CO2 + (b - 0,5)H2O

=> nH2O.2 = nH(A,B)

=> 0,35.2 = 0,25.(2a - 1) + 0,15.(2b - 1)

=> 11 = 5a + 3b

=> a = 1 ; b = 2 thỏa mãn 2 muối là HCOONa và CH3COONa

B3 : Tìm CTCT của Y

Lại có MX < MY < MZ => Y phải là : HCOOCH2CH2OOCCH3

Số H trong Y = 8

Đáp án B

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn