Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Ý nào dưới đây không phải là đặc điểm của quá trình đô

Ý nào dưới đây không phải là đặc điểm của quá trình đô

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Ý nào dưới đây không phải là đặc điểm của quá trình đô thị hóa ?


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Kiến thức bài 24 – Đô thị hóa

Giải chi tiết:

Đặc điểm của quá trình đô thị hóa là: phổ biến rộng rãi lối sống thành thị, dân cư thành thị có xu hướng tăng nhanh, dân cư tập trung vào các thành phố lớn và cực lớn.

=> Loại A, B, C

Hoạt động phi nông nghiệp ở nông thôn giảm mạnh là sai => bởi đô thị hóa phát triển cùng với công nghiệp hóa, thúc đẩy sx công nghiệp và dịch vụ ở nông thôn phát triển hơn

Chọn D

Ý kiến của bạn