Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Ý nào không giải thích đúng về nội hàm khái niệm “Chiến

Ý nào không giải thích đúng về nội hàm khái niệm “Chiến

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Ý nào không giải thích đúng về nội hàm khái niệm “Chiến tranh lạnh”?


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

SGK Lịch sử 12, trang 60.

Giải chi tiết:

B, C, D loại vì nội dung của các phương án này đã giải thích đúng về nội hàm khái niệm “Chiến tranh lạnh”.

A chọn vì nội dung của phương án này đã giải thích không đúng về nội hàm khái niệm “Chiến tranh lạnh”. Cuộc chiến tranh lạnh diễn ra trên hầu hết các lĩnh vực chứ không chỉ có lĩnh vực quân sự và năm 1949 thì Liên Xô cũng chế tạo thành công bom nguyên tử nên cuộc Chiến tranh lạnh không phải là cuộc chạy đua vũ trang giữa Mỹ và Liên Xô về vũ khí hạt nhân.

Ý kiến của bạn