Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Ý nào không phản ánh đúng nguyên nhân khiến Liên Xô trở

Ý nào không phản ánh đúng nguyên nhân khiến Liên Xô trở

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Ý nào không phản ánh đúng nguyên nhân khiến Liên Xô trở thành chỗ dựa cho phong trào hòa bình và cách mạng thế giới sau Chiến tranh thế giới thứ hai?


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

SGK Lịch sử 12, trang 11, suy luận.

Giải chi tiết:

A, B, C loại vì nội dung của các phương án này phản ánh đúng nguyên nhân khiến Liên Xô trở thành chỗ dựa cho phong trào hòa bình và cách mạng thế giới sau Chiến tranh thế giới thứ hai.

D chọn vì Liên Xô không phải là nước duy nhất trên thế giới sở hữu vũ khí hạt nhân. Trước Liên Xô, Mĩ là nước đầu tiên chế tạo thành công bom nguyên tử và đã sử dụng trong cuộc Chiến tranh thế giới thứ hai.

Ý kiến của bạn