Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Ý nào sau không là điều kiện thuận lợi để phát triển cây côn

Ý nào sau không là điều kiện thuận lợi để phát triển cây côn

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Ý nào sau không là điều kiện thuận lợi để phát triển cây công nghiệp ở nước ta ?


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ý kiến của bạn