Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Ý nghĩa của câu văn “Mọi người đều giật nảy mình duy qu

Ý nghĩa của câu văn “Mọi người đều giật nảy mình duy qu

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Ý nghĩa của câu văn “Mọi người đều giật nảy mình, duy quan vẫn điềm nhiên, chỉ lăm le chực người ta bốc trúng quân mình chờ mà hạ.”


Đáp án đúng:

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

căn cứ bài Sống chết mặc bay, phân tích

Giải chi tiết:

Học sinh có nhiều cách diễn đạt khác nhau nhưng về cơ bản đảm bảo các ý sau:

- Câu văn giúp cho người đọc có những cảm nhận đầy đủ về viên quan phụ mẫu:

+ Kẻ thờ ơ, vô trách nhiệm: điềm nhiên chờ bốc trúng quân mình cần để hạ bài trong khi mọi người đều giật nảy mình khi nghe tin đê sắp vỡ.

+ Kẻ đam mê cờ bạc, coi bài bạc đỏ đen là niềm vui, vui thú trên nỗi đau khổ của nhân dân: chỉ lăm le chực người ta bốc trúng quân mình chờ mà hạ.”

- Nghệ thuật tương phản đối lập làm nổi bật chân dung của quan phụ mẫu - Một kẻ vô trách nhiệm, đam mê cờ bạc, lòng lang dạ coi nước bài cao thấp hơn tính mạng, tài sản của người dân.

- Câu văn giúp người đọc hiểu và cảm thông với những bất hạnh của người dân trong xã hội cũ; bày tỏ thái độ lên án, phê phán tầng lớp quan lại trong xã hội phong kiến xưa.

Ý kiến của bạn