Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Ý nghĩa vị trí địa lí đối với thiên nhiên Việt Nam thể hiện:

Ý nghĩa vị trí địa lí đối với thiên nhiên Việt Nam thể hiện:

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Ý nghĩa vị trí địa lí đối với thiên nhiên Việt Nam thể hiện:


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ý kiến của bạn