Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Ý thức cộng đồng của cư dân Văn Lang không được tạo nên bởi nhân tố nào sau đây?

Ý thức cộng đồng của cư dân Văn Lang không được tạo nên bởi nhân tố nào sau đây?

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Ý thức cộng đồng của cư dân Văn Lang không được tạo nên bởi nhân tố nào sau đây?


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

*Khái niệm: ý thức cộng đồng là tình cảm gắn bó với nhau giữa những người sống lâu trong một vùng.

*Ý thức cộng đồng của cư dân Văn Lang được tạo nên bởi nhân tố nào sau đây:

- Yếu tố vật chất:

+ Người dân sống quây quần thành các làng, chạ ở ven đồi hoặc vùng đất cao ven sông, ven biển.

+ Do nhu cầu sản xuất, làm thủy lợi, ổn định cuộc sống lâu dài và nhu cầu mở rộng giao lưu, tự vệ, những cư dân trong một vùng đã có sự liên kết, gắn bó với nhau.

- Yếu tố tinh thần: Thông qua việc tổ chức các lễ hội, các trò chơi, các phong tục như: ăn trầu cau, gói bánh chưng, bánh giầy, … con người càng gắn bó với nhau hơn.

Thời kì này đã có sự phân hóa giàu nghèo và phân chia thành các tầng lớp. Nguyên tắc vàng của xã hội nguyên thủy đã bị phá vỡ.

Chọn: D

Ý kiến của bạn