Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Yếu tố địa hình có ý nghĩa đối với sự phân hoá của cảnh quan

Yếu tố địa hình có ý nghĩa đối với sự phân hoá của cảnh quan

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Yếu tố địa hình có ý nghĩa đối với sự phân hoá của cảnh quan thiên nhiên Việt Nam là:


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ý kiến của bạn