Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Yếu tố mang đến sự khác biệt nhất của thành thị trung đ

Yếu tố mang đến sự khác biệt nhất của thành thị trung đ

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Yếu tố mang đến sự khác biệt nhất của thành thị trung đại Tây Âu so với thành thị của phong kiến phương Đông là


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

So sánh.

Giải chi tiết:

Yếu tố mang đến sự khác biệt nhất của thành thị trung đại Tây Âu so với thành thị của phong kiến phương Đông là mang không khí tự do, mở mang tri thức cho mọi người.

Chọn: A

Ý kiến của bạn