Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Yếu tố nào sau đây là chủ yếu làm cho Trung du và miền

Yếu tố nào sau đây là chủ yếu làm cho Trung du và miền

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Yếu tố nào sau đây là chủ yếu làm cho Trung du và miền núi Bắc Bộ khai thác có hiệu quả thế mạnh tổng hợp kinh tế biển?


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Kiến thức bài 32 – Vấn đề khai thác thế mạnh ở Trung du và miền núi Bắc Bộ

Giải chi tiết:

Yếu tố chủ yếu làm cho Trung du và miền núi Bắc Bộ khai thác có hiệu quả thế mạnh tổng hợp kinh tế biển là: vùng đã có nhiều sự đổi mới về chính sách quản lí, thu hút mạnh mẽ vốn đầu tư trong và ngoài nước, mở rộng thị trường tiêu thụ.

Chọn B.

Ý kiến của bạn