Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Yếu tố quan trọng nhất phá vỡ nền tảng nhiệt đới của khí hậu

Yếu tố quan trọng nhất phá vỡ nền tảng nhiệt đới của khí hậu

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Yếu tố quan trọng nhất phá vỡ nền tảng nhiệt đới của khí hậu nước ta trong mùa đông là


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Tính chất nhiệt đới của nước ta được thể hiện ở nhiệt độ trung bình năm trên 200C; tuy nhiên vào mùa đông, hoạt động của gió mùa Đông Bắc làm miền Bắc nước ta có khoảng 2-3 tháng lạnh (nhiệt độ dưới 180C) => nền tảng nhiệt đới bị phá vớ

=> Chọn đáp án D

Ý kiến của bạn