Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Yếu tố quan trọng nhất trong việc điều hòa mật độ quần thể l

Yếu tố quan trọng nhất trong việc điều hòa mật độ quần thể l

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Yếu tố quan trọng nhất trong việc điều hòa mật độ quần thể là


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Yếu tố quan trọng nhất là tỉ lệ sinh và tử .

Khi mật độ cá thể tăng lên quá cao =>thức ăn trong môi  trường ít => các cá thể sẽ cạnh tranh lẫn nhau => loại bỏ  những cá thể  kém cạnh trnah ra khỏi quần thể => Mật độ giảm

Khi mật độ quá thấp => nguồn sống môi trường phong phú =>  thuận lợi cho sinh trường  và phát triển => Mật độ tăng

Đáp án A

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn