Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

You never really know where you are with her as she jus

You never really know where you are with her as she jus

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

You never really know where you are with her as she just blows hot and cold.


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Kiến thức: Thành ngữ

Giải chi tiết:

A. tiếp tục thay đổi trạng thái của cô ấy

B. tiếp tục lấy đồ

C. tiếp tục

D. tiếp tục thử nghiệm

=> just blows hot and cold: thay đổi ý kiến thường xuyên = A

Tạm dịch: Bạn không bao giờ thực sự biết bạn đang ở đâu với cô ấy khi cô ấy thường xuyên thay đổi trạng thái.

Chọn A.

Ý kiến của bạn