Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

You should take regular exercise instead of sitting in

You should take regular exercise instead of sitting in

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

You should take regular exercise instead of sitting in front of the television all day.


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Kiến thức: So sánh hơn

Giải chi tiết:

Cấu trúc so sánh hơn với tính từ ngắn: S1 + be + adj + er + than + S2

 

Tạm dịch: Bạn nên tập thể dục thường xuyên thay vì ngồi trước tivi cả ngày.

A. Tập thể dục thường xuyên sẽ tốt hơn là ngồi trước tivi cả ngày.

B. Ngồi trước tivi cả ngày giúp bạn tập thể dục thường xuyên. => sai nghĩa

C. Nên ngồi trước tivi cả ngày và tập thể dục. => sai nghĩa

D. Không tập thể dục thường xuyên, chỉ nên ngồi trước ti vi cả ngày. => sai nghĩa

Chọn A.

Ý kiến của bạn