Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Biến đổi các phân thức hữu tỉ

Biến đổi các phân thức hữu tỉ

1. Các kiến thức cần nhớ

Biến đổi các biểu thức hữu tỉ

Ta sử dụng các quy tắc cộng, trừ, nhân, chia các phân thức để biến đổi một biểu thức hữu tỉ thành phân thức.

Để tính giá trị của phân thức , ta thực hiện các bước sau:

Bước 1: Tìm điều kiện xác định của phân thức

Bước 2: Thay giá trị của biến (thỏa mãn điều kiện) vào phân thức rồi tính.

2. Các dạng toán thường gặp

Dạng 1: Biến đổi biểu thức hữu tỉ thành phân thức. Rút gọn biểu thức cho trước.

Phương pháp:

Ta sử dụng các quy tắc cộng, trừ, nhân, chia các phân thức để biến đổi một biểu thức hữu tỉ thành phân thức.

Dạng 2: Tính giá trị của phân thức

Phương pháp:

Bước 1: Tìm điều kiện xác định của phân thức

Bước 2: Thay giá trị của biến (thỏa mãn điều kiện) vào phân thức rồi tính.

Dạng 3: Các bài toán tổng hợp

Luyện bài tập vận dụng tại đây!

Tổng ôn tập MÔN TOÁN Lớp 8