Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

136 - x4 = 34 times 4    x = 2 x = 1 x = 0 x = 3 Giải c

136 - x4 = 34 times 4    x = 2 x = 1 x = 0 x = 3 Giải c

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

(136 - x:4 = 34 times 4)   


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Thực hiện phép nhân bên vế phải, sau đó tìm (x:4), sau đó tìm (x).

Giải chi tiết:

(136 - x:4 = 34 times 4)

(begin{array}{l}136 - x:4 = 34 times 4\136 - x:4,, = ,136\,,,,,,,,,,,,x:4,, = ,136 - 136\,,,,,,,,,,,,x:4,, = 0\,,,,,,,,,,,,x,,,,,,,, = ,0, times 4\,,,,,,,,,,,,x,,,,,,,, = 0end{array})                      

Vậy (x = 0).

Chọn C. 

Ý kiến của bạn