Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

137 - 77     116 16 67 76 Giải chi tiết137 - 77 =  13 -

137 - 77     116 16 67 76 Giải chi tiết137 - 77 =  13 -

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

(frac{{13}}{7} - frac{7}{7})    


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Khi trừ hai phân số có cùng mẫu số ta trừ tử số với nhau, giữ nguyên mẫu.

Giải chi tiết:

(frac{{13}}{7} - frac{7}{7} = ) (frac{{13 - 7}}{7} = frac{6}{7})

Chọn C

      

Ý kiến của bạn