Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

90 + 482         115 114 124 135 Giải chi tiếtbeginarra

90 + 482         115 114 124 135 Giải chi tiếtbeginarra

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

(,90 + 48:2)        


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Thực hiện phép tính chia trước, phép cộng sau.

Giải chi tiết:

(begin{array}{l},90 + 48:2\ = 90 + ,24\ = 114end{array}) 

Chọn B   

Ý kiến của bạn