Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

a Kinh tế Mĩ sau Chiến tranh thế giới thứ hai đến năm 1

a Kinh tế Mĩ sau Chiến tranh thế giới thứ hai đến năm 1

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

a. Kinh tế Mĩ sau Chiến tranh thế giới thứ hai đến năm 1973 phát triển như thế nào? 


Đáp án đúng:

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

SGK Lịch sử 9, trang 33.

Giải chi tiết:

Giai đoạn 1945-1973: phát triển mạnh mẽ

- Giá trị tổng sản lượng công nghiệp của Mĩ chiếm hơn một nửa công nghiệp thế giới (56,5%) (1948).

- Giá trị sản lượng nông nghiệp Mĩ bằng 2 lần giá trị  tổng sản lượng nông nghiệp của 5 nước Anh, Pháp, Đức, Italia, Nhật Bản (1949).

- 50% tàu bè đi lại trên mặt biển là của Mĩ, 3/4 dự trữ vàng của thế giới tập trung ở Mĩ (1949).

- Mĩ chiếm gần 40% giá trị tổng sản phẩm kinh tế thế giới.

– Trong khoảng 20 năm sau Chiến tranh thế giới thứ hai, Mĩ trở thành trung tâm kinh tế – tài chính duy nhất trên thế giới.

Ý kiến của bạn