Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

a Nêu cách biểu diễn lựcb Biểu diễn lực kéo 500N tác dụ

a Nêu cách biểu diễn lựcb Biểu diễn lực kéo 500N tác dụ

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

a. Nêu cách biểu diễn lực?

b. Biểu diễn lực kéo (500N) tác dụng lên một vật theo phương nằm ngang, chiều từ trái sang phải. Tỉ xích 1cm tương ứng  với (100N.)


Đáp án đúng:

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Nhớ lại các đặc đểm của lực và cách biểu diễn một lực bằng vec tơ

Giải chi tiết:

a. + Gốc: là điểm đặt của lực

    + Phương, chiều trùng với phương chiều của lực.

    + Độ dài: biểu thị cường độ của lực theo tỉ xích cho trước

b. Biểu diễn đúng hình.

Ý kiến của bạn