Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

A number of people killed in traffic accidents has fall

A number of people killed in traffic accidents has fall

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

A number of people killed in traffic accidents has fallen since last month.


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Kiến thức: Sự hòa hợp chủ - vị

Giải chi tiết:

A number of + danh từ số nhiều + động từ chia theo chủ ngữ số nhiều

The number of + danh từ số nhiều + động từ chia theo chủ ngữ số ít

Vì động từ trong câu đang chia theo chủ ngữ số ít “has fallen” => dùng “the number of”

Sửa: A number => The number

Tạm dịch: Số lượng lớn người chết vì tai nạn giao thông đã giảm kể từ tháng trước.

Chọn A.

Ý kiến của bạn