Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

A Why do you smell the milk - B Because it smells Y

A Why do you smell the milk - B Because it smells Y

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

A : Why do you smell the milk? - B : Because it smells ................. . You should throw it away


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Kiến thức: Từ vựng

Giải chi tiết:

smell + adj: có mùi như thế nào

A. terrible (adj): kinh khủng

B. terrified (adj): kinh sợ

C. terrific (adj): khủng hoảng

D. terribly (adv): một cách kinh khủng

Tạm dịch:

A: Tại sao bạn ngửi thấy mùi sữa?

B. Bởi vì nó có mùi kinh khủng. Bạn nên bỏ nó đi.

Chọn A.

Ý kiến của bạn