Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

According to paragraph 5 what can be inferred about org

According to paragraph 5 what can be inferred about org

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

According to paragraph 5, what can be inferred about organic consumers?


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Kiến thức: Đọc hiểu – suy luận

Giải chi tiết:

Theo đoạn 5, có thể suy ra điều gì về người tiêu dùng thực phẩm hữu cơ?

A. Họ rất tiếc về giá trị thấp của thực phẩm hữu cơ. => không có thông tin trong đoạn 5

B. Họ không ngại chi tiêu để bảo vệ sức khỏe của mình.

C. Chúng hoàn toàn an toàn khi ăn thực phẩm hữu cơ. => không có thông tin trong đoạn 5

D. Họ yêu cầu nghiên cứu nhiều hơn về thực phẩm hữu cơ. => không nhắc đến là ai yêu cầu

Thành ngữ: better to be safe than sorry (thà cẩn thận một chút còn hơn là mạo hiểm để rồi mắc một sai lầm lớn khiến sau này phải hối tiếc)

Thông tin: Most people agree that naturally grown food tastes better. Is tastier food worth extra money? This is a matter of opinion. Whether it is healthier or not may require more research. However, organic consumers argue it is better to be safe than sorry.

Tạm dịch: Hầu hết mọi người đều đồng ý rằng thực phẩm được trồng tự nhiên ăn ngon hơn. Thức ăn ngon hơn có đáng thêm tiền không? … Tuy nhiên, những người tiêu dùng thực phẩm hữu cơ thì cho rằng thà cẩn thận một chút còn hơn là mạo hiểm để rồi mắc một sai lầm lớn khiến sau này phải hối tiếc.

=> thà chi nhiều tiền để ăn đồ ngon hơn là mất ít tiền nhưng mà không đáng.

Chọn B.

Ý kiến của bạn