Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

After a good nights sleep she woke up feeling as fresh

After a good nights sleep she woke up feeling as fresh

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

After a good night's sleep, she woke up feeling as fresh as a daisy and eager to start working again.


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Kiến thức: Thành ngữ

Giải chi tiết:

A. lethargic (adj): lờ đờ, hôn mê

B. energetic (adj): mạnh mẽ, mãnh liệt, đầy nghị lực

C. enthusiastic (adj): hăng hái, nhiệt tình

D. optimistic (adj): lạc quan

=> as fresh as a daisy: tràn đầy năng lượng, nhiệt huyết >< lethargic (adj): lờ đờ, hôn mê

Tạm dịch: Sau một đêm ngon giấc, cô thức dậy tràn đầy năng lượng và háo hức bắt đầu làm việc trở lại.

Chọn A.

Ý kiến của bạn