Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Ancol isoamylic có công thức cấu tạo như sauCông thức p

Ancol isoamylic có công thức cấu tạo như sauCông thức p

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Ancol isoamylic có công thức cấu tạo như sau:

Công thức phân tử của ancol isoamylic là


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Thêm các nguyên tử C, H vào công thức cấu tạo thu gọn cho thích hợp ⟹ Công thức phân tử.

Giải chi tiết:

Thêm các nguyên tử C, H vào công thức cấu tạo thu gọn ta có:

⟹ Công thức phân tử là C5H12O.

Đáp án C

Ý kiến của bạn