Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Ảnh của một vật hiện lên phim trong máy ảnh là ảnh nào dưới đây? 

Ảnh của một vật hiện lên phim trong máy ảnh là ảnh nào dưới đây? 

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Ảnh của một vật hiện lên phim trong máy ảnh là ảnh nào dưới đây?


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Vật kính của máy ảnh là một TKHT, ảnh thu được trên màn là ảnh thật, ngược chiều vật.

Chọn A

Ý kiến của bạn