Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Anh Q là chủ một cơ sở chế biến đồ hộp đã có nhiều giải

Anh Q là chủ một cơ sở chế biến đồ hộp đã có nhiều giải

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Anh Q là chủ một cơ sở chế biến đồ hộp đã có nhiều giải pháp để tăng số lượng đại lí tại nhiều địa phương nhằm cung cấp sản phẩm của mình. Anh Q đã thực hiện quyền bình đẳng trong kinh doanh ở nội dung nào sau đây?


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Chủ động mở rộng thị trường.  

Ý kiến của bạn