Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Ba bạn Mai Lan Cúc thêu 3 chiếc khăn tay có họa tiết ho

Ba bạn Mai Lan Cúc thêu 3 chiếc khăn tay có họa tiết ho

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Ba bạn Mai, Lan, Cúc thêu 3 chiếc khăn tay có họa tiết hoa mai, hoa lan, hoa cúc. Bạn thêu hoa Mai nói với Lan: “Trong cả ba chúng ta không có ai thêu hoa trùng với tên của mình cả”. Hỏi mỗi bạn đã thêu hoa gì?


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Suy luận + tạo bảng để tìm ra cái đúng.

Giải chi tiết:

Vì bạn thêu hoa Mai nới với Lan nên Lan không thêu hoa Mai.

Lan không thêu hoa trùng với tên của mình nên Lan không thêu hoa Lan.

Vậy Lan thêu hoa Cúc.

Suy ra: Mai thêu hoa Lan; Lan thêu hoa Cúc;Cúc thêu hoa Mai.

Chọn B.

Ý kiến của bạn