Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Ba vật làm bằng ba chất khác nhau là đồng sắt nhôm có k

Ba vật làm bằng ba chất khác nhau là đồng sắt nhôm có k

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Ba vật làm bằng ba chất khác nhau là đồng, sắt, nhôm có khối lượng bằng nhau. Khi nhúng chúng ngập vào trong nước thì lực đẩy Ác si mét tác dụng vào vật nào là nhỏ nhất?


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Dùng công thức ({F_A} = {d_n}.V = {d_n}.frac{m}{D}.)


Khối lượng 3 vật bằng nhau, cùng nhúng trong một chất lỏng. Khối lượng riêng của vật càng lớn thì lực đẩy Ác si mét càng nhỏ.

Giải chi tiết:

 Lực đẩy Ác si mét tác dụng vào vật làm bằng nhôm:

({F_{A1}} = {d_n}.frac{m}{{{D_{Al}}}}.)

Lực đẩy Ác si mét tác dụng vào vật làm bằng sắt: 

({F_{A2}} = {d_n}.frac{m}{{{D_{Fe}}}}.)

Lực đẩy Ác si mét tác dụng vào vật làm bằng đồng:

({F_{A3}} = {d_n}.frac{m}{{{D_{Cu}}}}.)

Ta thấy ({D_{Al}} = 2700,kg/{m^3},,{D_{Fe}} = 7800,kg/{m^3},,,{D_{Cu}} = 8900,kg/{m^3})

Vậy ({D_{Al}} < {D_{Fe}} {F_{A2}} > {F_{A3}}.)

Vậy lực đẩy Ác si mét tác dụng lên vật bằng đồng là nhỏ nhất.

Chọn A.

Ý kiến của bạn