Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Bác bảo vệ có chùm chìa khóa để mở 10 ổ khóa ở các phòn

Bác bảo vệ có chùm chìa khóa để mở 10 ổ khóa ở các phòn

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Bác bảo vệ có chùm chìa khóa để mở 10 ổ khóa ở các phòng học. Mỗi chìa chỉ mở được một ổ. Do sơ ý nên Bác không nhớ chìa khóa tương ứng với các ổ. Hỏi bác phải thử nhiều nhất bao nhiêu lần để tìm được cái chìa khóa tương ứng với các ổ khóa ở các phòng học trên?


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Từ bài toán đã cho, suy luận để tìm ra lời giải.

Giải chi tiết:

Lấy chìa thứ nhất, ta phải thử nhiều nhất là 9 lần thì ta chọn được ổ khóa tương ứng. Như vậy còn lại 9 chìa và 9 ổ.

Tiếp tục lấy chìa thứ hai, ta phải thử nhiều nhất là 8 lần, thì ta tìm được ổ khóa tương ứng.

Như vậy còn lại 8 chìa và 8 ổ.

Tiếp tục lấy chìa thứ ba, ta phải thử nhiều nhất 7 lần thì ta tìm được ổ khóa tương ứng.

Như vậy còn lại 7 chìa và 7 ổ.

Cứ tiếp tục như thế đến chìa thứ 9 thì ta phải thử nhiều nhất là 1 lần để tìm được ổ khóa tương ứng.

Cìn chìa thứ 10 ta không cần phải thử nữa.

Vậy số lần thử nhiều nhất để mở được tất cả các phòng là:

(9 + 8 + 7 + 6 + 5 + 4 + 3 + 2 + 1 = 45) (lần)

Đáp số: 45 lần.

Chọn D.

Ý kiến của bạn