Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Bài thơ Tương tư được trích trong tập thơ nào của tác g

Bài thơ Tương tư được trích trong tập thơ nào của tác g

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Bài thơ Tương tư được trích trong tập thơ nào của tác giả Nguyễn Bính?


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Căn cứ bài Tương tư.

Giải chi tiết:

Tương tư là thi phẩm tiêu biểu của Nguyễn Bính được trích từ tập “Lỡ bước sang ngang” sáng tác năm 1939.

Ý kiến của bạn