Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Bài văn gợi cho em cảm nhận gì về cảnh vật con người ở

Bài văn gợi cho em cảm nhận gì về cảnh vật con người ở

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Bài văn gợi cho em cảm nhận gì về cảnh vật, con người ở Đê Ba?


Đáp án đúng:

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Căn cứ nội dung bài đọc hiểu, đọc và phân tích.

Giải chi tiết:

Cảnh vật và con người ở Đê Ba tươi đẹp, đầm ấm và thanh bình.

Ý kiến của bạn