Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Because of A severe asthma attacks B the doctor suggest

Because of A severe asthma attacks B the doctor suggest

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Because of (A) severe asthma attacks (B), the doctor suggested (C) his patient to stop (D) smoking.


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Ý kiến của bạn