Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Biết ba số x^28x theo thứ tự lập thành cấp số nhân Giá

Biết ba số x^28x theo thứ tự lập thành cấp số nhân Giá

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Biết ba số ({x^2};,,8;,,x) theo thứ tự lập thành cấp số nhân. Giá trị của (x) bằng


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Sử dụng tính chất cấp số cộng: Ba số (x,,,y,,,z) theo thứ tự lập thành cấp số nhân thì (xz = {y^2}).

Giải chi tiết:

Để 3 số ({x^2};,,8;,,x) theo thứ tự lập thành cấp số nhân thì ({x^2}.x = {8^2} Leftrightarrow x = 4).

Chọn A.

Ý kiến của bạn