Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Bình đi học từ nhà đến trường bằng xe đạp với vận tốc 1

Bình đi học từ nhà đến trường bằng xe đạp với vận tốc 1

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Bình đi học từ nhà đến trường bằng xe đạp với vận tốc 18km/giờ, hết 12 phút. Tính quãng đường từ nhà Bình đến trường? 


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Đổi 12 phút = 0,2 giờ . Muốn tính quãng đường ta lấy vận tốc nhân với thời gian.

Giải chi tiết:

Đổi 12 phút = 0,2 giờ

Quãng đường từ nhà đến trường là:

(18 times 0,2 = 3,6left( {km} right))

Đáp số: (3,6,km.)

Chọn B

Ý kiến của bạn