Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Bộ phận sinh sản chủ yếu của hoa là nhị và nhuỵ đài và

Bộ phận sinh sản chủ yếu của hoa là nhị và nhuỵ đài và

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Bộ phận sinh sản chủ yếu của hoa là


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Bộ phận sinh sản chủ yếu của hoa là nhị và nhụy.

Chọn A

Ý kiến của bạn