Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Bồi tụ là quá trình tích tụ các vật liệu phá hủy di chu

Bồi tụ là quá trình tích tụ các vật liệu phá hủy di chu

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Bồi tụ là quá trình:


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Kiến thức bài 9 – Tác động của ngoại lực đến địa hình bề mặt Trái Đất (tiếp theo).

Giải chi tiết:

Bồi tụ là quá trình tích tụ các vật liệu phá hủy.

Chọn A

Ý kiến của bạn