Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Bring an umbrella with you It outside rains will rain

Bring an umbrella with you It outside rains will rain

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Bring an umbrella with you. It ______ outside.


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Ý kiến của bạn