Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Các dân tộc ít người ở nước ta đều có kinh nghiệm trong

Các dân tộc ít người ở nước ta đều có kinh nghiệm trong

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Các dân tộc ít người ở nước ta đều có kinh nghiệm trong lĩnh vực


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Kiến thức bài 1 – Cộng đồng các dân tộc Việt Nam

Giải chi tiết:

Mỗi dân tộc ít người đều có kinh nghiệm riêng trong các lĩnh vực: trồng cây công nghiệp, cây ăn quả, chăn nuôi, làm nghề thủ công.

(Nuôi trồng thủy sản, chế biến thực phẩm, thâm canh lúa nước là hoạt động kinh tế chủ yếu của dân tộc Kinh ở vùng đồng bằng, ven biển).

Chọn C

Ý kiến của bạn