Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Các dãy núi cao các núi lửa thường xuất hiện ở vị trí nào của mảng kiến tạo?

Các dãy núi cao các núi lửa thường xuất hiện ở vị trí nào của mảng kiến tạo?

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Các dãy núi cao, các núi lửa thường xuất hiện ở vị trí nào của mảng kiến tạo?


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Các dãy núi cao, các núi lửa thường xuất hiện ở ranh giới giữa hai mảng (vị trí tiếp xúc giữa 2 mảng).

=> Chọn đáp án D

Ý kiến của bạn