Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Các khí thải trong không khí chủ yếu có nguồn gốc từ Qu

Các khí thải trong không khí chủ yếu có nguồn gốc từ Qu

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Các khí thải trong không khí chủ yếu có nguồn gốc từ:


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Các khí thải trong không khí chủ yếu có nguồn gốc từ quá trình đốt cháy các nhiên liệu.

Chọn B

Ý kiến của bạn