Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Các nguyên tố trong cùng chu kì theo chiều tăng của điệ

Các nguyên tố trong cùng chu kì theo chiều tăng của điệ

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Các nguyên tố trong cùng chu kì, theo chiều tăng của điện tích hạt nhân thì


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Dựa vào sự biến đổi tuần hoàn tính chất của các nguyên tố hóa học.

Giải chi tiết:

Trong cùng một chu kì, theo chiều tăng của điện tích hạt nhân thì tính kim loại giảm dần, tính phi kim tăng dần.

Đáp án B

Ý kiến của bạn