Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Các vùng trên bền mặt Trái Đất sắp xếp theo lượng mưa g

Các vùng trên bền mặt Trái Đất sắp xếp theo lượng mưa g

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Các vùng trên bền mặt Trái Đất sắp xếp theo lượng mưa giảm dần là


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Liên hệ kiến thức về sự phân bố lượng mưa trên Trái Đất theo vĩ độ

Giải chi tiết:

Lượng mưa trên Trái Đất phân bố không đều theo vĩ độ

  - Mưa nhiều nhất ở vùng xích đạo.

  - Mưa nhiều ở hai vùng ôn đới.

  - Mưa tương đối ít ở hai vùng chí tuyến Bắc và Nam.

  - Mưa càng ít khi càng về gần hai cực.

Chọn B

Ý kiến của bạn